Make your own free website on Tripod.com

webน่าสนใจ

แพทย์เชียงใหม่ web site ของคณะแพทยศาสตร์ มช.ของพวกเรา
สูติแพทย์ มช. web site ของหมอสูติ สวนดอก เจ๊า...
กระทรวงสาธารณสุข web site ของกระทรวงสา'สุขที่มีอะไรดีๆ อยู่บ้าง
emergency medicine มีเรื่องราวหลายเรื่องที่เราต้องการ คำตอบ อยู่ที่นี่
medline ค้น journal ที่นี่จ้า
การแพทย์แบบไทยๆ ศูนย์รวม web site ของคนไทย เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพล้วนๆ
แพทย์เชียงใหม่รุ่น26 homepage ของพี่ๆ รุ่น 26
แพทย์เชียงใหม่รุ่น28 homepage ของน้อง รุ่น 28
แพทย์เชียงใหม่รุ่น30 homepage ของน้องๆ รุ่น 30 จ๊ะ
แพทย์เชียงใหม่รุ่น32 homepage ของน้องๆ รุ่น 32 จ๊ะ
แพทย์เชียงใหม่รุ่น33 homepage ของน้องๆ รุ่น 33 จ๊ะ
แพทย์เชียงใหม่รุ่น36 homepage ของน้องๆ รุ่น 36 จ๊ะ
แพทย์เชียงใหม่รุ่น37 homepage ของน้องๆ รุ่น 37 จ๊ะ