Make your own free website on Tripod.com

เพลงประจำคณะ


แพทย์เชียงใหม่ I โรคภัยสุขสันต์ I แพทยศาสตร์ปฏิญญา I Boom Medica I แพทยศาสตร์ขอลา
ร่มแดนช้าง I มช.ถิ่นสวรรค์ I มช.ร่วมปฏิญญา

แพทย์เชียงใหม่
พวกเราแพทย์เชียงใหม่ใจเข้มแข็ง วิญญาณกล้าแกร่งใครมิเท่า
การงานยากเย็นก็ทนสู้เอา ง่ายดายหนักเบายอมรับเอาไม่กีดกัน
พวกเราแพทย์เชียงใหม่ใจศรัทธา บูชาเทอดเกียรติเอาไว้มั่น
การงานซื่อตรงมั่นคงขยัน เพื่อชาติทั่วกันพลีนิรันดร์เพื่อประชา
แม้จะลำบากยากเย็นอย่างไร ทุกคนพลีได้เพื่อชาติศาสนา
มุ่งแต่ความดีกระทำ จิตใจสูงล้ำเกินค่า โรคภัยบีฑาเพื่อนไทย มิได้นิ่งนอน
ชีพนี้ยอมพลีให้ ผองไทยอย่าได้นิวรณ์
โรคร้ายเข้าร้าวรอน จะผลาญจนทุกข์หนีจรจากไป
จะขอสัญญามั่น แม้โรคแผ้วพาลผองไทย
จะขอปราบเรื่อยไป เพื่อผองไทยทุกผู้อยู่สุขสบาย...

โรคภัยสุขสันต์
สนุกสุขสันต์หรรษา พื้นนภาย่ำค่ำ
เสียงเพลงพวกเราพรมพรำ พร่ำเพียงพิไล
แพทย์ศาสตร์เราเห็น เห็นไหม ผองชาวไทยเรียกเร่า
เร้าเรียกเสียงไทยชวนเรา โศรกเศร้าแสนเปลี่ยว
ดินแดนไทยเรา ทุกคราดูดังดายเดียว
ไม่มีแม้ใครจริงเจียว จะแลเหลียวโอบอุ้มคุ้มชู
โรคภัยสุขสันต์หรรษา ขวัญประชาหดหู่
แพทยศาสตร์เราจงเอ็นดู อุ้มชูผองไทย

แพทยศาสตร์ปฏิญญา
แพทยศาสตร์มาร่วมสามัคคี น้องพี่ดังหนึ่งเป็นสายธาร
เป็นพลัง เป็นกำแพง ที่แกร่งตระการ สู้โรคภัยพาลเพื่อปวงประชาสุขสันต์
ร่วมจิตร่วมใจพี่น้องปรองดองกัน ประสานสร้างสรรค์ชาติไทยให้รุ่งเรือง
แพทย์ศาสตร์ (แพทยศาสตร์) ร่วมใจ (ร่วมใจ) ก้าวรุดไปสร้างไทยให้วัฒนา
เรามั่นใจไม่ผันแปรแม้เปลี่ยนเวลา ตลอดเวลาขอปฏิญญาด้วยใจ...

Boom..Medica
CHEER LA ...AH AH
MEDICA ... OH OH
INTEGRA GREEN DU LA
BOOM! (LA)...........

แพทยศาสตร์ขอลา
สุขฉะนี้ เราฤาจะลืม (ฤาจะลืม ฤาจะลืม)
ชื่นฉะนี้ เราฤาจะเลือน (ฤาจะเลือน ฤาจะเลือน)
โอ้แพทยศาสตร์ เราจำจากเพื่อน ไม่ลืม ไม่เลือน เราจำจากเพื่อนด้วยความอาลัย
โอกาสหน้าเราคงจะมี (คงจะมี คงจะมี)
เราน้องพี่มาเชียร์ร่วมกัน (เชียร์ร่วมกัน เชียร์ร่วมกัน)
เราจากไปแต่ใจผูกพันธ์ ไม่ลืม สุขสันต์ ลูกแพทยศาสตร์เรา สัญญาไม่ลืม...

ร่มแดนช้าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา งามพร้อมสมภูมิลำเนาที่พวกเราแสนภูมิใจ
สร้างความหวังศรัทธาวิทยาพาเรืองไกล พวกเราขอเทิดทูนไว้ด้วยดวงใจพร้อมเพรียงบูชา
(ญ)...รอบอาณา รั้วเราสีม่วง ดุจเวียงทองของปวงประชา
สวยงามด้วยธรรมชาติอันสูงค่า เลิศวิชารวยน้ำใจใฝ่รักกัน
(ช)...เมื่อทองกวาวดอกสีแดงเต็มต้น ฝังจิตตรึงซึ้งกมลเรามั่น
ภาพเพลินตาทุกครามองเหมือนลานทองอันผ่องพรรณ รับสุรีย์แห่งสายัณห์คล้ายสุวรรณนั้นดาษไป
(ญ)...ถิ่นเพลินใจนั้นคืออ่างแก้ว เก็บวารีคล้ายแนวธารใหญ่
น้ำห้วยแก้วเย็นไหลหลั่งยังเวิ้งใหม่ กว้างขวางไกลแลวิไลและใสเย็น
(ช)...ผ่อนอารมณ์สุขสมยามเคียงคู่ ทุกแห่งชวนพิศดูชมเล่น
รอบวารีนี้เพลินตาสายลมมาพาให้เย็น แสนสบายจึงหมายเป็นศูนย์หย่อนใจไว้ชื่นทรวง
(ญ)...จากแดนไทยทั้งไกลและใกล้ แต่ดวงใจสวมกันเป็นห่วง
น้ำใจเล่าเรารักใคร่ในสีม่วง มุ่งสัมพันธ์กันทั้งปวงห่วงทุกครา
(ช)...ร่มแดนช้างชูคบเพลิงเชียงใหม่ มิได้ไกลพระบาทไทราชา
ร่มภูพิงค์นั้นดำรงทุกคราทรงเสด็จมา พระเมตตาแผ่พร้อมมาถึงพวกเราทุกเหล่าเอย...

มช.ถิ่นสวรรค์
ณ พื้นดินถิ่นสวรรค์ ดินแดนแห่งฝันขวัญบุรีศรีไทย
แดนดอกเอื้องสมญานั้นเมืองเชียงใหม่ งามมหาวิทยาลัยสถาบันใหญ่แห่งเรา
งามฝายหินถิ่นตระการ ภูพิงค์สถานเหมือนวิมานเงื้อมเงา
ดอยสุเทพพระธาตุแสนนานกาลเก่า แหล่งปฏิญาณแห่งเราประณตน้อมเฝ้าบูชา
สวยอ่างแก้วเพริศแพร้วเด่นพราว ดูดอกทองกวาวใบสักร่วงกราวสู่พสุธา
งามยิ่งมหาวิทยาลัยลานนา อิงแอบซบแนบภูผา เหมือนชีวาเราซบร่วมกัน
เรารักใคร่ร่วมใจเดียว ปรองดองแน่นเหนียว รักกลมเกลียวสัมพันธ์
เลือดสีม่วงช้างชูคบเพลิงหมายมั่น รุ่งโรจน์ความรู้สร้างสรรค์ให้เราซึ้งมั่นดำรง...

มช.ร่วมปฏิญญา
เอ็นทาเนียร์ นั่นเขายอดชายเชิงช่าง สร้างตึกรามโอฬาร
พยาบาล เธอเป็นขวัญใจคนไข้ ช่างใจดีเสียจริงๆ
ชาวศึกษา ช่างมีน้ำใจดียิ่ง สอนสิ่งที่ถูกที่ควรให้เยาวชนชาวไทย
วิทยา ช่างค้นคว้าจริงแนวหน้า เพื่อความก้าวหน้าของชาติไทย
ชาวฟาร์มาซี เปิ้ลสนใจทำยา เพื่อประชาได้พ้นภัยพาล
เกษตร สมานยอดชายของเรายืนหยัด ค้นคว้าและปฎิบัติชาวนาชาวไร่ยินดี
มาดู มาดู ฮิวแมนนิตี้ งานกว้าง ช่วยแผ้วทางสร้างชาติไทย
เทคนิคการแพทย์ พิชิตภัยคนไข้ รับเจาะตรวจได้ทุกเวลา
ชาวสีฟ้า สังคมศาสตร์ กล้าแกร่ง ทุกคนร่วมเป็นแรงเปรียบดังแสงตะวัน
เวลาปวดฟันต้อง หมอฟัน ถอนยันป้าย เป็นที่อุ่นใจของประชา
แพทยศาสตร์ เขาทุกครา รักษาไข้ สุดจิตสุดใจเพื่อประชา
วิจิตรศิลป์ นี่หนา สร้างศิลปล้ำค่า ร่วมกันขอปฏิญญา เพื่อชาติประชารุ่งเรือง...